JAK TO DZIAŁA?

Jak to działa?

Przeprowadzenie zajęć pokazowych mini-tenisa dla dzieci w wybranych szkołach i przedszkolach w Szczecinie (przy możliwym udziale rodziców i nauczycieli) oraz w wybranych ośrodkach tenisowych.

W maju odbędą się testy kwalifikacyjne, w trakcie których ma nastąpić wybór najlepiej rokujących dzieci (za zgodą rodziców) i przejście z tą grupą do trenowania w klubie. Po stronie rodziców pozostaje jedynie przywożenie dzieci. Zajęcia dla tej grupy trwają przez cały rok (z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych) z częstotliwością dwa razy w tygodniu.

Uczestnicy programu otrzymują odpowiedni sprzęt sportowy i ubiór.

Uczestnicy programu mają swój turniej podczas Kids Day w ramach ATP PSO.
W kolejnym roku, grupa wybrana rok wcześniej, dalej jest szkolona w ramach programu, a kluby robią nabór i postępują według powyżej opisanego schematu z kolejnymi rocznikami.

Fanpage