ZAJĘCIA

Zajęcia

Treningi tenisa 2 x w tygodniu po 60 minut (w grupach 6-8 osób).

Organizacja testów sprawnościowych i tenisowych kwartalnie – koordynowanie postępów uczestników programu.

Dodatkowe treningi ogólnorozwojowe i sprawnościowe.
Turnieje.

Wyselekcjonowanie najbardziej utalentowanych i perspektywicznych zawodników, tworzących kadrę województwa zachodniopomorskiego.

Fanpage